U BENT NU HIER: HOME 9 Andere loges

Welkom bij de Eindhovense Vrijmetselaars

Links naar andere Loges in Nederland en daarbuiten

Reizen is een belangrijk onderdeel van de maçonnieke arbeid die broeders verrichten. In het driegraden stelsel: leerling – gezel – meester, wordt de gezellen graad gezien als de graad van het reizen.

Maar een broeder kan al in de leerling graad andere loges bezoeken. Meestal gebeurt dit samen met medebroeders.

Vooral het bezoeken van bijzondere evenementen zoals inwijdingen en feesten geeft de gelegenheid tot het beter leren kennen van de diverse ritualen. In ons hedendaags taalgebruik kan men spreken van maçonniek netwerken.

Sommige leerlingen zullen zich beperken tot af en toe een bezoekje aan de zuster loges in Eindhoven, anderen zullen in een kleine groep een loge in België, Duitsland of Schotland willen bezoeken en als een broeder voor zijn profane werk enkele weken in een ander land moet verblijven zal hij aldaar misschien een locale loge willen bezoeken. Een ieder is vrij zoveel maçonniek te reizen als hij wil. Om een indruk te geven van hoe ver de reizen kunnen gaan hieronder een kort (en niet compleet) overzicht van enkele loges die al vaker door een van onze broeders is bezocht en/of waarvan hun broeders ons hebben bezocht: